SIRUSA, 32 anys connectada a la xarxa elèctrica

L’any 1991, la planta de valorització energètica de la MANCOMUNITAT es va connectar el generador a la xarxa elèctrica per primera vegada. Concretament, “l’acoblament del turboalternador a la xarxa d’ENHER” (l’empresa elèctrica a la qual es va connectar) es va registrar a les 15 hores i 15 minuts del 15 d’abril, segons recullen les anotacions de l’enginyer director de l’obra.

La planta havia entrat en funcionament el 21 de novembre de l’any anterior i està documentat que el febrer del 91, ja cremava al voltant de 200 tones diàries de residus, la meitat de la seva capacitat total. Des d’aleshores, l’energia que s’hi genera serveix per autoabastir completament la planta. El forn funciona amb el poder calorífic que contenen els residus i només es fa ús d’altres combustibles en les aturades i arrancades programades de la planta.


Eficiència energètica de la planta

La producció d’energia a la PVE de la MANCOMUNITAT representa un coeficient d’eficiència energètica: R0101= 0,61. Durant l’any 2022, es van valoritzar 135.926 tn de residus, amb què es va generar 57.607 MW d’energia elèctrica

Segons Red Eléctrica Española (REE), el consum mitjà anual d’una llar és de 3.272 kWh. L’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) situa la xifra en 3.487 kWh al seu informe Consums del sector residencial a Espanya (2020-2019). Això implicaria que SIRUSA genera el consum anual d’aproximadament d’unes 14.000 llars.

Dels 57.607 MW d’energia generats a la PVE durant l’any 2022, 9.999 MW d’energia es va utilitzar en autoconsum per la PVE i 47.608 MWh es va exportar.


Bo social d’electricitat

Des d’abril de 2022, CEPSA aplica a la factura de SIRUSA el bo social, una ajuda que implantada el Govern estatal per ajudar a les famílies més vulnerables a pagar la factura de la llum, aplicant-los un % de descompte en la factura. L’any 2022, SIRUSA va contribuir abonant un total de 23.116,75 € al bo social.


Un futur més verd

En els propers mesos s’instal·laran a la planta de valorització energètica un conjunt de plaques solars fotovoltaiques (472,72 kWp) i d’una petita central eòlica (5 kWp). D’aquesta manera, la planta reunirà en un sol espai més tres maneres de generar energia elèctrica: a través de la valorització energètica, fotovoltaica i mini eòlica. Això no obstant, la producció d’energia 100% verda serà en quantitats testimonials: de moment, la instal·lació complirà una funció principalment divulgativa.