Som SIRUSA

Presentació del servei

Presentació del servei

Mirem cap al futur i volem contribuir a fer-lo millor

SIRUSA (Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA) som un òrgan de propietat pública que es dedica al tractament i la recuperació de residus sòlids municipals a través de la valorització energètica.

Des de la seva inauguració, l’any 1991, SIRUSA explotem les instal·lacions de la planta de valorització energètica de la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS, situada al Polígon industrial Riu Clar de Tarragona.

Actualment, ens trobem en procés de modernització total de la planta, per adaptar-la als nous temps i fer-la tan eficient i segura com les millors tècniques disponibles ens permetin. Tota la nostra estratègia va encaminada, no només a contribuir a la descarbonització de la nostra activitat, sinó també a esdevenir embornals de CO₂.

Missió

Si en aquests moments existeix un repte que implica a totes les persones del planeta és reduir l’escalfament global: cal treball des de tots els àmbits i territoris. Com a respresentants del sector de la gestió de residus i com a empresa pública, des de SIRUSA assumim el compromís de què cada acció nostra sigui el més amable ambientalment possible.

Visió

Creiem en el treball col·lectiu per avançar en una mateixa direcció. Tant pel que fa a la nostra tasca com per la pertinença en un sector i en un territori, busquem la integració de les nostres instal·lacions i coneixements a favor de les necessitats de la societat actual. Apostem per la millora contínua, la investigació científica i la col·laboració entre agents industrials i del coneixement.

Els pilars que formen les nostres prioritats són realitzar una gestió de residus de qualitat i sense impacte ambiental, la descarbonització i captació de CO₂, l’economia circular i la transformació de les ciutats.

Valors

La valorització energètica és un camí efectiu i sostenible, controlat i segur, per a gestionar residus municipals de la fracció resta i rebuig. A SIRUSA, com a empresa pública oberta a la societat, ens hi dediquem amb el compromís i la responsabilitat de fer la gestió de la manera més eficient, transparent i rigorosa possible, tant en l’àmbit ambiental com pressupostari.

SIRUSA (Servei d’Incineració de Residus Sòlids Urbans, SA) som un òrgan de propietat pública que es dedica al tractament i la recuperació de residus sòlids municipals a través de la valorització energètica.

Des de la seva inauguració, l’any 1991, SIRUSA explotem les instal·lacions de la planta de valorització energètica de la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS, situada al Polígon industrial Riu Clar de Tarragona.

Actualment, ens trobem en procés de modernització total de la planta, per adaptar-la als nous temps i fer-la tan eficient i segura com les millors tècniques disponibles ens permetin. Tota la nostra estratègia va encaminada, no només a contribuir a la descarbonització de la nostra activitat, sinó també a esdevenir embornals de CO₂.

Missió

Si en aquests moments existeix un repte que implica a totes les persones del planeta és reduir l’escalfament global: cal treball des de tots els àmbits i territoris. Com a respresentants del sector de la gestió de residus i com a empresa pública, des de SIRUSA assumim el compromís de què cada acció nostra sigui el més amable ambientalment possible.

Visió

Creiem en el treball col·lectiu per avançar en una mateixa direcció. Tant pel que fa a la nostra tasca com per la pertinença en un sector i en un territori, busquem la integració de les nostres instal·lacions i coneixements a favor de les necessitats de la societat actual. Apostem per la millora contínua, la investigació científica i la col·laboració entre agents industrials i del coneixement.

Els pilars que formen les nostres prioritats són realitzar una gestió de residus de qualitat i sense impacte ambiental, la descarbonització i captació de CO₂, l’economia circular i la transformació de les ciutats.

Valors

La valorització energètica és un camí efectiu i sostenible, controlat i segur, per a gestionar residus municipals de la fracció resta i rebuig. A SIRUSA, com a empresa pública oberta a la societat, ens hi dediquem amb el compromís i la responsabilitat de fer la gestió de la manera més eficient, transparent i rigorosa possible, tant en l’àmbit ambiental com pressupostari.