Valoritzem residus

La PVE del present

La PVE del present

Com es produeix l’energia

La valorització energètica és un camí marcat per la lògica de la jerarquia de gestió de residus per gestionar els residus que no s’han pogut prevenir ni recuperar. En lloc de malbatar-los o enterrar-los, a través d’aquest tractament s’aprofita el poder calorífic inferior dels materials sòlids per generar energia tèrmica i elèctrica. Els residus òptims per valoritzar energèticament són la fracció resta dels residus municipals (contenidor gris) i la fracció rebuig d’altres plantes de tractament de residus; per exemple, materials malmesos que no tenen qualitat per sotmetre’s a processos de reciclatge.

Evidentment, l’èxit de qualsevol tractament de valorització material o energètica dels residus és un procés industrial que depèn de la tecnologia existent, però també de l’estat en què arriben els residus. La separació de residus en origen és essencial perquè els processos de recuperació siguin de més qualitat i tinguin menys impacte ambiental.

En què consisteix el tractament

Una planta de valorització energètica (PVE) és una instal·lació que converteix els residus en energia, tèrmica i elèctrica, a través d’una combustió controlada. La planta de valorització energètica que explota SIRUSA tracta els residus municipals de la fracció resta de bona part del Camp de Tarragona, així com la fracció rebuig d’altres plantes especialitzades de tractament i reciclatge de residus del territori.

Fitxa tècnica

Extensió del solar56.000 m2
Superfície edificada3.500 m2
Capacitat d'incineració aproximada400 t/dia
Capacitat autorització ambiental168.192 t/anyo

Nombre de forns
2
Càrrega mecànica per a forn9,6 t/h
PCI actual2.000 - 2.100 Kcal/Kg
Temps mínim d'incineració2 segons
Temperatura mínima d'incineració850 ºC
Producció màxima de vapor2 x 22,4 t/h
Temperatura del vapor360 ºC
Presió del vapor36 bars
Potència del turboalternador7,4 MW
Producció d'energia56.000 MWh
Venda d'energia44.500 MWh
Preu de la tona (sense cànon) 201745,00 €/t

Ficha técnica

Extensió del solar56.000 m2
Superfície edificada3.500 m2
Capacitat d'incineració aproximada400 t/dia
Capacitat autorització ambiental168.192 t/anyo

Nombre de forns
2
Càrrega mecànica per a forn9,6 t/h
PCI actual2.000 - 2.100 Kcal/Kg
Temps mínim d'incineració2 segons
Temperatura mínima d'incineració850 ºC
Producció màxima de vapor2 x 22,4 t/h
Temperatura del vapor360 ºC
Presió del vapor36 bars
Potència del turboalternador7,4 MW
Producció d'energia56.000 MWh
Venda d'energia44.500 MWh
Preu de la tona (sense cànon) 201745,00 €/t