Visor de dades

57.607 MW

energia elèctrica generada

135.926 t

residus valoritzats

R0101= 0,61

coeficient eficiència energètica

57.607 MW

energia elèctrica generada

135.926 t

residus valoritzats

R0101= 0,61

coeficient eficiència energètica

57.607 MW

energia elèctrica generada

135.926 t

residus valoritzats

R0101= 0,61

coeficient eficiència energètica

57.607 MW

energia elèctrica generada

135.926 t

residus valoritzats

R0101= 0,61

coeficient eficiència energètica