Som SIRUSA

Organització de SIRUSA

Organització de SIRUSA

Estructura organizativa de SIRUSA

Encapçalada per Gerència com a màxim càrrec, SIRUSA s’estructura en diversos departaments tècnics i administratius, formats per personal propi, i que compten amb el suport puntual i l’assessorament de professionals externs.

Actualment, la plantilla de SIRUSA està formada per 60 professionals.

El Comitè de Direcció, que es reuneix periòdicament, és l’òrgan encarregat de la presa de decisions relatives a la gestió de l’empresa. Està format per cada cap de departament, com a representant de la seva àrea de responsabilitat.

Pel seu caràcter públic, el Consell d’Administració de SIRUSA està formada per càrrecs electes dels diferents ajuntaments membres de la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS. La informació i els estatuts relatius a l’organització política de SIRUSA les trobareu al Portal de transparència.