Som SIRUSA

Organització de SIRUSA

Organització de SIRUSA

Estructura organizativa de SIRUSA

Encapçalada per Gerència com a màxim càrrec, SIRUSA s’estructura en diversos departaments tècnics i administratius, formats per personal propi, i que compten amb el suport puntual i l’assessorament de professionals externs.

Actualment, la plantilla de SIRUSA està formada per 60 professionals.

Alliberats Sindicals:
Servei d’Incineració de Residus Urbans, S.A. no hi ha la figura d’Alliberat Sindical.
*Llei transparència 19/2014 art.9 apartat 2

El Comitè de Direcció, que es reuneix periòdicament, és l’òrgan encarregat de la presa de decisions relatives a la gestió de l’empresa. Està format per cada cap de departament, com a representant de la seva àrea de responsabilitat.

Pel seu caràcter públic, el Consell d’Administració de SIRUSA està formada per càrrecs electes dels diferents ajuntaments membres de la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS. La informació i els estatuts relatius a l’organització política de SIRUSA les trobareu al Portal de transparència.