Celebrem el Dia Internacional de l’Energia (verda, neta i renovable)

  • Cada vegada és més urgent prioritzar l’energia procedent de fonts renovables i no contaminants
  • Abans d’un any, es posarà en servei una planta fotovoltaica i una mini eòlica complementant l’actual generació d’energia tèrmica i elèctrica.

Des de l’any 1949, el dia 14 de febrer se celebra el Dia Internacional de l’Energia amb la finalitat de conscienciar la societat de la importància de fer un ús responsable i eficient dels recursos energètics. Cada vegada és més urgent prioritzar l’energia procedent de fonts renovables i no contaminants: hidràulica, solar, eòlica, geotèrmica, hidrogen, entre altres.

Al Camp de Tarragona, la gestió dels residus urbans inclou la valorització energètica de la fracció resta, que es fa a la planta que la MANCOMUNITAT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS URBANS té situada al Polígon Riu Clar i que explota SIRUSA. La valorització energètica és un tractament a través de la combustió, que genera energia tèrmica i es converteix en electricitat.

Actualment, la producció d’electricitat és suficient per autoabastir-se tota la planta i equipaments i s’estan explorant vies per aprofitar tot el potencial energètic dels residus que arriben a la planta i exportar els excedents a ens locals i plantes públiques. L’electricitat exportada durant l’any 2022 ha estat de 47.608 MWh. Segons la Red Eléctrica Española (REE), el consum mitjà anual d’una llar és de 3.272 kWh i. Per la seva banda, l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE) situa la xifra en 3.487 kWh, al seu informe Consums del sector residencial a Espanya (2020-2019). Això implicaria que SIRUSA genera el consum energètic anual d’aproximadament d’unes 14.000 llars.

Aposta ferma per l’energia verda

Ben aviat, a la planta de valorització energètica de la MANCOMUNITAT també s’hi produirà energia 100% neta, gràcies a la instal·lació d’un conjunt de plaques solars fotovoltaiques (472,72 kWp) i d’una petita central eòlica (5 kWp). Es tracta d’un projecte que ja ha estat adjudicat i que es materialitzarà en els pròxims deu mesos. D’aquesta manera, la planta reunirà en un sol espai més tres maneres de generar energia elèctrica: a través de la valorització energètica, fotovoltaica i mini eòlica.

Objectiu: reduir la petjada de carboni

Totes les actuacions i projectes de la MANCOMUNITAT apunten a un mateix propòsit: reduir la petjada de carboni tant com sigui possible. Entre d’altres, la previsió d’una planta d’hidrogen i aprofitar-lo com a font d’alimentació de vehicles, limitant així el consum d’energies fòssils, com el gasoil.

A més de les millores projectades a la planta, la MANCOMUNITAT treballa amb la vista posada en la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, de la qual forma part. Aquesta iniciativa estratègica de país és una aposta per la transició cap a les energies netes per aconseguir la neutralitat climàtica. Com a pas important, a principis d’aquest mes de febrer s’ha presentat el Centre Català per la Descarbonització de la Indústria, que se situarà a Tarragona.