Camió elèctric de recollida de residus urbans

El divendres 14 de gener va entrar a les instal·lacions de SIRUSA el primer camió elèctric de recollida de residus urbans. Es tracta d’una prova pilot de l’Ajuntament de Tarragona, en direcció a una disminució de la petjada de carboni a la recollida de residus urbans.