Som SIRUSA

Sistema intern d'informació

Per a comunicar fets que puguin considerar-se vulneracions o incompliments del Codi Ètic de l’organització, SIRUSA posa a disposició els següents canals per a efectuar la comunicació, conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció:

A través de plataforma electrònica:

Mitjançant carta dirigida a:
Fruitós Richarte – VIADENUNCIA

Av. De les Corts Catalanes núm. 5-7, planta 1
08173 Sant Cugat del Vallès

A través de correu electrònic a l’adreça sirusa@viadenuncia.net 

Mitjançant trucada telèfonica al 877 91 40 04, la qual serà enregistrada.

Entrevista amb la persona gestora, sol·licitant cita prèvia a través del telèfon 877 91 40 04

POLÍTIQUES DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ DE SIRUSA