Estrenem un vídeo divulgatiu sobre la valorització energètica

La valorització energètica és un dels tractaments que es pot aplicar als residus sòlids que no s’han pogut evitar ni recuperar materialment. A través de la combustió dels residus, i gràcies a l’elevat poder calorífic inferior que desprenen, es genera energia tèrmica i elèctrica que les plantes industrials i el conjunt de la ciutadania pot aprofitar. La valorització energètica és un camí més sostenible i amb un menor impacte ambiental que dipositar els residus no recuperables en un abocador.

En aquest vídeo expliquem pas a pas el tractament de valorització energètica a la planta de Tarragona:

Aquest vídeo s’ha produït amb la col·laboració d’ATLAS. Gestió Mediambiental.