S’instal·len nous serpentins per augmentar l’eficiència del tractament de VE

Actualment, a la planta de valorització energètica de la MANCOMUNITAT s’hi està realitzant una parada programada, de neteja i revisió. En aquesta segona setmana d’aturada, s’ha aprofitat per addicionar uns nous serpentins dins de la mateixa caldera; s’ha fet a través del sostre, amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions.

Durant el tractament de valorització energètica, s’aprofita l’energia dels residus per a escalfar l’aigua de la caldera (aquest intercanvi es du a terme en els serpentins) i fa que l’aigua pugi pel circuit en forma de vapor. Aquest vapor cedeix la seva energia a través de la turbina fent girar l’alternador acoblat a la turbina, aparell que produeix l’energia elèctrica. Amb els nous serpentins, es podrà captar més energia tèrmica durant l’evaporació, incrementant l’eficiència del tractament de valorització energètica. L’aigua s’aprofita constantment, ja que es tracta d’un circuit tancat.

La instal·lació dels nous serpentins és un dels diversos projectes de repotenciació que s’estan realitzant a la planta de valorització energètica.

Cada any, a la planta de valorització energètica s’hi fan una o més aturades programades per a desenvolupar tasques de revisió i posada a punt de tot l’equipament. La que s’està duent a terme aquests dies s’allargarà fins a finals del mes de març, per la complexitat i dimensions dels nous equipaments que s’hi estan instal·lant.