Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Aerocondensador

Aquests equips són intercanviadors de calor en els quals s’utilitza com a fluid refrigerant l’aire atmosfèric en lloc d’ aigua o un altre refrigerant líquid. Els aerocondensadors estan formats per un feix de tubs aletejats, la qual cosa afavoreix la transferència de calor, pels quals circulen els vapors a condensar. A través del feix de tubs es fa circular un corrent d’aire atmosfèric impulsat per ventiladors, de manera que es produeix el refredament i la condensació dels vapors a costa de l’escalfament de l’aire.

Com a complement a la substitució del grup turboalternador, es preveu substituir i ampliar l’aerocondensador existent per adequar-lo al nou cabal d’escapament de la turbina i a la nova pressió de condensació.

L’ampliació de la superfície de l’aerocondensador permetrà donar cabuda al nou cabal d’escapament de la turbina. El nou aerocondensador estarà dissenyat per una pressió de condensació més baixa que l’actual per tal de millorar la eficiència en el procés de generació d’energia elèctrica.