La Mancomunitat rep 15 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya

La Mancomunitat per a la Gestió Integral de Residus Urbans rebrà 15 milions d’euros de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) destinats a la planta del Servei d’Incineració de Residus Urbans S.A. (SIRUSA), per a les actuacions de millora en les seves instal·lacions. Aquests 15 milions s’afegeixen als 45 que l’ARC ja va aportar el 2020 pel mateix motiu.

En total són, per tant, 60 milions que aporta l’Agència i el conjunt de les actuacions previstes a la planta, abans valorades en 75 MEUR, han passat a comportar una inversió de 84,5 MEUR.

Després de la primera aportació de l’ARC la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans de Tarragona va sol·licitar una ampliació de l’ajut per a fer front a l’increment del pressupost previst per aquesta actuació, com a conseqüència de l’augment general de la demanda d’actualització d’instal·lacions de valorització energètica a la UE per donar compliment a les millors tècniques disponibles (MTD), els augments de pressupost derivats dels efectes generals de la pandèmia i l’ajustament d’alguns aspectes tècnics en relació a les MTD.