Visita a la planta de Bionord (Castellón)

Part de la plantilla de SIRUSA, acompanyada de proveïdores i autoritats, han visitat aquesta setmana la planta de bioassecat per a la valorització de residus de Bionord, situada al municipi de Cervera del Maestre (Castelló). La planta és propietat del Consorci Castelló Nord, ens públic encarregat de gestionar els residus d’aquest territori.

El tractament de bioassecat de la fracció resta consisteix a fer una trituració preliminar dels residus que es reben i repòs de 14 dies per a la completa evaporació de la humitat dels residus; un posterior cribatge i recuperació de materials valoritzables, premsat, emmagatzematge i enviament dels residus, pràcticament inerts, a l’abocador. La matèria orgànica es gestiona d’una manera similar, amb posterior tractament de compostatge.

A la planta de Cervera del Maestre s’hi gestionen els residus municipals, restes de jardineria, voluminosos i residus perillosos d’origen domèstic, d’una població d’unes 150.000 persones. El Consorci també disposa d’altres estacions de transferència, ecoparcs (punts verds) i un abocador controlar, en altres punts de les comarques que formen el nord de la província de Castelló.