Publiquem la Memòria de sostenibilitat SIRUSA 2022

El Departament de Medi Ambient de SIRUSA publica la Memòria de Sostenibilitat 2022, on es recullen les principals dades relatives que s’analitzen al Pla de Vigilància Ambiental. Es fa seguiment d’aspectes propis de l’activitat de la planta de valorització energètica (PVE), com la recepció de residus i del procés de valorització energètica, i també d’emissions i impacte ambiental de l’activitat.

Les principals dades que s’analitzen en aquest informe anual són aquelles relatives a l’activitat pròpia del tractament de valorització energètica (volum i composició dels residus rebuts, la gestió i energia produïda, entre altres) i l’impacte de la planta en el medi ambient, tant amb relació al compliment de la normativa, com per consciència ambiental i responsabilitat empresarial. Totes les dades del document es mostren amb rigor i transparència.

A les dades de recepció de residus, s’observa que l’any passat es va registrar un notable increment dels residus rebuts, malgrat la tendència a la baixa que venia des de l’any 2018.

Tones de residus rebuts:

Valorització energètica

De forma periòdica, s’analitza la composició de residus provinents dels diferents municipis per saber si la fracció resta incorpora residus que s’haurien de separar en la recollida selectiva. Aquest procediment s’anomena caracterització.

Mitjana dels residus impropis rebut a la PVE l’any 2022 (%) (comparativa amb l’any 2021).

La planta del futur

Actualment, la PVE està immersa en un procés de modernització, que inclou projectes ben diversos, encaminats a descarbonitzar l’activitat. A grans trets, en els propers es canviaran les mànigues catalítiques (aquest canvi permetrà reduir les emissions de diferents gasos), s’instal·larà un pòrtic de radioactivitat per evitar l’entrada de residus que, tot i ser domèstics, puguin haver estat en contacte amb radioactivitat, com articles d’higiene de pacients de radioteràpia. Tanmateix, per l’any 2023 es preveu la instal·lació d’una planta fotovoltaica al sostre de la nau de transferència i una petita central eòlica.