Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Urbanització i redistribució

Urbanització i redistribució

Des que es va construir la planta, a principis dels anys 90 la MANCOMUNITAT ha adquirit alguns terrenys adjacents o propers, qua han ampliat considerablement les dimensions del complex. Actualment, la parcel·la on està situada la planta de valorització energètica té 56.000 m.

A més de totes les millores tècniques i tecnològiques per millorar els processos de tractament dels residus, el Pla estratègic preveu també tot un conjunt de treballs d’obra civil per facilitar l’experiència de les persones que fan ús de les instal·lacions, tant plantilla com de personal extern, com transportistes de residus.