Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Transformador de potència

La producció de la electricitat per part del turbogrup s’efectua a unes voltatges determinats però per exportar-la cal incrementar (transformar) el voltatge fins a les condicions establertes per la xarxa externa. Per tant, aquest transformador ha de passar la corrent elèctrica de 11kV a 25kV.