Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Sistema elèctric de mitja i baixa tensió

Sistema elèctric de mitja i baixa tensió

L’adequació de la planta, objecte d’aquest projecte, vol obtenir una major generació de vapor i mantenir la capacitat de tractament de residu, comporta una ampliació i modernització de les instal·lacions auxiliars degut a l’augment de la potència elèctrica instal·lada i consumida del conjunt de la planta.

Serà necessari dur a terme una remodelació de tot el sistema elèctric, des del seu centre d’arribada i distribució en mitja tensió (25 kV) fins a l’alimentació dels consumidors en baixa tensió. Buscant un sistema dissenyat per permetre; abastir les noves i futures necessitats de potència elèctrica, millorar la seva fiabilitat i disponibilitat, disposar d’equipament actualitzat a la tècnica del moment i generar nous i més amplis espais (sales, edificis). A més, de permetre dur a terme totes les remodelacions en els pròxims anys amb el menor nombre d’hores de parada de les línies d’incineració i per tant amb la màxima disponibilitat.

S’inclou en el projecte: el sistema de mitja tensió, des de les cel·les de mesura i la línia d’interconnexió amb la companyia fins als transformadors; el sistema de baixa tensió, des dels transformadors, passant pels quadros de distribució i controls de motors fins a consumidor final; sistema de terres i serveis; sistema de tensió segura i quadres de bateries de condensadors; i la connexió de la maniobra i de les senyals al nou sistema de control.