Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Sistema de control distribuït de planta

Sistema de control distribuït de planta

Un Sistema de Control Distribuït (DCS) és un equip automatitzat i digital que s’utilitza per controlar els processos industrials i augmentar la seva seguretat, rendibilitat i fiabilitat. Consta d’elements de control distribuïts de forma geogràfica a la planta o àrea de control. En realitat, el DCS utilitza bucles de control distribuïts per tota una fàbrica, maquinària o àrea de control.

En el nou projecte s’han substituït els equips del sistema de control de les instal·lacions de valorització energètica i serveis comuns, juntament amb els equips del sistema d’operació i supervisió associat a aquestes instal·lacions. El nou equipament es basa en estacions remotes distribuïdes per tota la planta, comunicades mitjançant dos anells de fibra òptica. Les comunicacions s’han fet de forma redundant per assegurar una major fiabilitat i disponibilitat de la planta.

Amb la posada en marxa de la nova instal·lació es pretén actualitzar i assolir un grau d’automatisme i control de la planta que aporti millores d’eficiència, producció i seguretat en el procés, a part de proporcionar una informació vàlida per les tasques de manteniment i supervisió de la planta.