Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Pòrtic de radioactivitat

Properament, s’instal·larà a l’entrada de la bàscula un sistema per detectar radioactivitat als residus que arriben a la planta. Malgrat que a la planta no s’hi tracte nresidus hospitalaris ni perillosos, si que hi poden arribar residus sanitaris domèstics de persones que reben tractaments de quimioteràpia com, per exemple, bolquers.