Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Planta gasificadora

Un dels projectes del pla d’inversions per modernitzar i actualitzar la planta consisteix en la reconversió dels cremadors auxiliars de gasoil a cremadors de gas.

Actualment, les normatives de control d’emissions existents imposen controls com són la temperatura 2 segons que impliquen el funcionament automàtic dels cremadors, a més d’assegurar-ne una disponibilitat permanent. Per poder garantir el funcionament automàtic i complir els límits d’emissions de contaminants s’ha considerat adequar els cremadors existents de gasoil a gas i implementar una planta de gas natural liquat.