Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Planta de tractament d’aigües

Planta de tractament d’aigües

L’augment en el cabal de vapor generat, junt amb la possibilitat d’exportar vapor a una xarxa externa de distribució, ha aconsellat la necessitat de incrementar la capacitat de producció i emmagatzemament d’aigua desmineralitzada. Així mateix, cal garantir la qualitat d’aquesta aigua per tal d’evitar corrosió o afectacions a la caldera i a la turbina.

Per això s’ha previst la instal·lació d’una nova planta de tractament d’aigua, formada per dues línies redundants, amb una capacitat de producció de 14 m3/h d’aigua desmineralitzada, amb un màxim de 336 m3/dia.

La planta d’aigua desmineralitzada anirà acompanyada, a l’entrada, d’un tanc d’emmagatzemament d’aigua de xarxa de 200 m3 i de dos tancs d’emmagatzemament d’aigua desmineralitzada de 200 m3 cadascun.