Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Planta de pretractament

Amb l’ampliació de la planta, es projecta una planta de pretractament de la fracció resta dels residus municipals. Això permetrà gestionar completament la jerarquia de gestió de residus i fer una valorització energètica més efectiva i neta dels residus.

Les plantes de triatge representen una solució ambiental per l’aprofitament de recursos i aporta beneficis en la societat ja genera crea inserció social.