Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Nova entrada

El projecte de millora integral de la planta també inclou una redistribució dels espais per fer-los més còmodes i accessibles, per a vehicles i persones.

Per a millorar la fluidesa de l’entrada de vehicles pesats a la planta i evitar que es facin cues al carrer, s’habilitarà un circuit interior i una segona bàscula per racionalitzar l’entrada i sortida de vehicles amb dobles pesada. D’altra banda, s’obrirà una nova entrada al perímetre, amb l’accés provinent de la carretera T-721 (Tarragona-Constantí). Allí s’hi construirà un nou edifici, que albergarà instal·lacions com una nova Sala de juntes i una Aula ambiental, i un nou pàrquing, tant per visites com plantilla.