Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Forn caldera/SNCR: Canvi de tecnologia a forn de barres

Forn caldera/SNCR: Canvi de tecnologia a forn de barres

La tecnologia actual en els forns és l’anomenada tecnologia de rodets (foto 1) mentre que la nova instal·lació serà un forn de barres (foto 2):

La necessitat del canvi de les dues noves línies de valorització energètica ve determinada per l’obsolescència d’aquests equipaments i per l’augment progressiu del poder calorífic inferior (PCI) del residu. De forma simplificada, el PCI és una mesura de la quantitat total de calor que es desprén durant la combustió.

D’altra banda, hi ha la necessitat de poder donar compliment a les Millors Tecnologies Disponibles (MTD), que són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d’utilitzar estigui dins d’uns límits raonables. Les MTD es regulen seguint la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

En aquest sentit, els principals avantatges de la nova tecnologia són l’increment del PCI admès permet la refrigeració per aigua i un millor control de la combustió, que permetrà treballar amb menys excés d’aire i menys residus incremats en les escòries. Per tant, ens permetrà assolir els marges més exigents de les MTD de la nostra activitat.