Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Desballestament electrofiltre/edifici de CCM

Desballestament electrofiltre/edifici de CCM

La instal·lació original constava d’un electrofiltre (element de captació de partícules) que estava en desús. Es va optar per desballestar-lo i ubicar en el seu lloc un nou edifici elèctric,  per posar-hi els transformadors i els quadres de distribució i control de motors, atesa la previsió de les necessitats per l’augment de consum energètic previst en els projectes i modificacions de la planta.

A més a més, per evitar parades de planta llargues, la sala elèctrica es construeix en una nova ubicació, independent de les sales actuals. D’aquesta manera es podrà realitzar el muntatge dels equips elèctrics sense necessitat d’aturades addicionals de la planta.