Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Contra-incendis

Es farà una renovació completa del protocol i sistemes contra-incendis de tot el perímetre de la planta. Les instal·lacions de protecció contra incendis s’han d’adequar a les noves normatives vigents i han d’estar dimensionades per a poder donar abast a totes les infraestructures i augmentar la seguretat de les instal·lacions i de les persones.

S’ha de reforçar i replantejar alguns aspectes de l’actual sistema de detecció d’incendis. Cal tenir en compte que, actualment,  la PVE es troba immersa en el muntatge i execució de moltes millores tècniques, recollides en el Pla Director: s’amplien instal·lacions com el filtre de mànigues, es traslladen instal·lacions com la PTA i els compressors, i es construeixen noves instal·lacions com la planta de GNL i sales elèctriques (SEBT-1 i SEBT-2). Altrament, s’ha de millorar i ampliar els sistemes, tant els actius com els passius, d’actuació contra incendi.