Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Captació de CO2

Quan hi ha combustió, inevitablement s’emet CO. Però amb aquest sistema de captació de CO el gas s’enterra i es redueix així la petjada de carboni de la planta, amb la voluntat de contribuir a l’Objectiu 2050 d’arribar a la neutralitat pel que fa a les emissions.

Estem promovent amb les altres plantes de valorització energètica de Catalunya i Andorra una Consulta preliminar per tal d’estudiar la captació i l’ús del CO emès per les nostres plantes. Vàrem visitar aquestes tecnologies a Noruega fa uns mesos.