Valoritzem residus

La planta i el futur que volem

Ampliació filtre de mànigues: Tractament de gasos

Ampliació filtre de mànigues: Tractament de gasos

El tractament dels gasos en una instal·lació de valorització energètica és una peça clau per tal de no emetre concentracions de potencials contaminants a l’atmosfera. La normativa actual és molt estricta i les Millors Tecnologies Disponibles (MTD) obliguen a un nou nivell de compliment més exigent. La funció del filtre de mànigues és captar els compostos sòlids procedents de les diferents reaccions que s’han produït per abatre les emissions àcides (per exemple: HCl i SO2 i les restes de carbó actiu per abatre els metalls pesants i les dioxines i furans).

L’actualització realitzada en el sistema de tractament de gasos és l’ampliació i sectorització dels filtres de mànigues existents augmentant la superfície de filtració en un 40%, l’addició de únicament de reactiu sec com pot ser el bicarbonat micronitzat i Ca(OH)2 per a la neutralització dels gasos àcids, i la incorporació al tractament de gasos d’un sistema catalític per reduir els òxids de nitrogen (NOx) dels gasos de combustió.

El considerem un projecte de I+D atès que no hi ha experiència en el nostre sector sobre el comportament del catalitzador (bàsicament en la seva vida útil) en les condicions de funcionament d’una PVE.